Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2020

3613 1e6a
lajla
1019 c3d8
lajla
3775 77d6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacharlotte99 charlotte99
lajla
0708 a046 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaLovelyMolly LovelyMolly
lajla
8846 8191 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacharlotte99 charlotte99
lajla

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"
lajla
2675 afb4
Reposted fromlove-winter love-winter viavaira vaira
lajla
7642 baa1 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viacharlotte99 charlotte99
lajla
Mimo to, odkrywanie przed kimś blizn jest niemal równie obnażające, co nagość. Może nawet bardziej.
— Whitney Barbetti - "Dziesięć poniżej zera"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacharlotte99 charlotte99
lajla
6012 0969 500
Reposted fromtfu tfu viaresort resort
lajla
8947 fa83 500
Balance and yoga.
Reposted fromhugouvuv hugouvuv viacharlotte99 charlotte99
lajla
2326 1a37
Reposted fromnulaine nulaine viacharlotte99 charlotte99
lajla
Reposted fromshakeme shakeme viacharlotte99 charlotte99
lajla
4425 553b 500
Reposted fromoll oll viaseriale seriale
lajla

Może najciekawsze w nim jest właśnie to, że nie mogę go wyczuć. Czasami mam wrażenie, jakby nieszczególnie mnie lubił. Innym razem wygląda na to, że na całym świecie obchodzę go tylko ja. Zdarza się też, że jest zupełnie nieobecny i nie zwraca na mnie uwagi. Nie wiem nawet, czy mu się podobam.

— Jakub Małecki - "Horyzont"
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaGabreiila Gabreiila
lajla
2605 ae67 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viaresort resort
lajla
5524 f852 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacharlotte99 charlotte99
lajla
Najgorszy moment przychodzi wtedy, kiedy uzmysławiasz sobie, jak bardzo wszystko nie jest okej. Jak bardzo okłamujesz sama siebie, jak bardzo nie chcesz widzieć tego co się dzieje w okół. Jak przekłamujesz wszystkie fakty i sprowadzasz je do wersji wygodnej... Żeby tylko nie bolało, żeby tylko nie myśleć. I ogarnia Cię niespotykana samotność, otępienie. Nie możesz z nikim o tym pogadać, nie możesz nawet wyjść na papierosa i o tym pomilczeć. Jesteś sam ze sobą i tym co zjada Cię od środka.
— wieczorne myśli, me myself and i
Reposted fromcountingme countingme viaLovelyMolly LovelyMolly
lajla
4195 7843
lajla
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaLovelyMolly LovelyMolly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl