Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2020

lajla
- Wiesz kiedy kończy się dzieciństwo? - pyta Wiktor.
- Chyba wtedy, gdy przestaje się wierzyć w świętego Mikołaja - śmieję się.
- Nie. Dzieciństwo kończy się wtedy, gdy po raz pierwszy uświadamiasz sobie śmierć. Śmierć w ogóle i tę swoją. Po takim czymś już nigdy nie można być dzieckiem.
— Jarosław Borszewicz - "Mroki"
lajla
Dość! Jesteś absolutna, totalna, doskonała. Zawsze byłaś, przestań dręczyć swoje zmęczone serce!
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
lajla
Koniec końców znalezienie winnego nic nie daje. Wyjaśnia sytuację, ale nie pozwala z niej wyjść. 
— G. J. Bishop - "Skończ z tym sh*tem! Przestań uprawiać autosabotaż i upomnij się o własne życie"
lajla
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
lajla
1335 930b 500
Reposted fromnyaako nyaako viairbjarbirb irbjarbirb
lajla
lajla
lajla
4979 c7d4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
lajla
Nie ma nic złego w marzeniach, ciężkiej pracy albo przegranej. Wstydzić można się jedynie tego, że się nie próbowało.
— Jennifer Probst
lajla
lajla
3039 c947 500
Reposted fromsoftboi softboi viainmybetterworld inmybetterworld
lajla
Partnerzy, którzy dosłownie we wszystkim się zgadzają mogą 
przestać być atrakcyjni dla siebie po pewnym czasie. To właśnie inność i odmienność zdania drugiej osoby może być czymś interesującym, rozwojowym i inspirującym.
— Dagmara Gmitrzak - "Jak pokochać siebie"
lajla
Od chwili, gdy go zobaczyłam, wiedziałam, że go znam. Czułam w nim ognisko domowe, wyglądał tak... właściwie. Uroczo. To mężczyzna, o którym marzyłam całe życie, nie wiedząc, jak wygląda, dopóki zeszłego lata nie pojawił się na peronie.
— Zoë Folbigg - "Stacja Miłość"
lajla
lajla
3708 e731 500
Reposted fromGIFer GIFer viaunmadebeds unmadebeds
lajla
9199 85d5
Reposted fromsavatage savatage viainmybetterworld inmybetterworld
lajla
8098 4cc0 500
Reposted fromsoftboi softboi viatinygingergirl tinygingergirl
lajla
2528 bad3 500
Reposted frompanimruk panimruk viaflyleaf flyleaf
lajla
5721 c0c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflyleaf flyleaf
lajla
2528 bad3 500
Reposted frompanimruk panimruk viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl