Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2020

lajla
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
lajla
1470 cdc3 500
Reposted fromonlyman onlyman viawishyouwerehere wishyouwerehere
lajla
5495 767a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
lajla
8375 bc29 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamothsdevourer mothsdevourer
lajla
lajla
lajla
2934 62f1 500
lajla
Gdy serce pęka, nie da się tego po prostu przełknąć.
— Max Czornyj
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaivetangerine naivetangerine
4705 1292 500
lajla
lajla
lajla
5227 0180 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
lajla
Przykro mi, że jestem tym, czym jestem.
— Stephen King
5989 ffb3 500
Reposted fromSphinx Sphinx vianiedonaprawienia niedonaprawienia
lajla
7889 ad34
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
lajla
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaucieknijmi ucieknijmi
lajla
Być może dzisiaj jest ostatnim dniem pewnego rozdziału. Być może wstając jutro rano nic nie będzie takie jak dawniej. Być może powodem tym będzie książka, spotkanie dawno niewidzianej osoby, zwykły zbieg okoliczności czy odkładana ciągle na później rozmowa. Być może na moment stracisz grunt pod nogami, być może poczujesz się słaby i zawiedziony. Być może to tylko nowy początek zupełnie pięknej historii.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaucieknijmi ucieknijmi
lajla
9431 8f26 500
Reposted fromhrafn hrafn viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl