Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

lajla
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
lajla
Lubię z Tobą tańczyć, lubię Cię w sypialni. Lubię patrzeć w gwiazdy, lubię tracić hajsy. Lubię pić szampana 
— lubisz być pijana.
Reposted fromorchis orchis vialovesweets lovesweets
lajla

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialovesweets lovesweets
lajla
0688 064d 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovesweets lovesweets
lajla
Reposted frompffft pffft vialovesweets lovesweets
lajla
0992 f7e2 420
Reposted fromcountingme countingme vialovesweets lovesweets
lajla
5248 edb5 420
Reposted fromfungi fungi vialovesweets lovesweets
lajla
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak vialovesweets lovesweets
lajla
5310 9a99 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vialovesweets lovesweets
lajla
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
lajla
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
lajla
4319 f55b 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaybeyou maybeyou
lajla
lajla
7562 038a 420
Reposted fromLimysoul Limysoul vialovesweets lovesweets
lajla
1278 e9ba 420
Reposted fromimradioactive imradioactive vialovesweets lovesweets
7988 21ad 420

teabeforewar-blog:

Bluebell the adorable.  Also glowy.  But mostly adorable.

Reposted fromknucklepuck knucklepuck vialovesweets lovesweets
lajla
Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialovesweets lovesweets
lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl