Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

lajla
1867 aa01 420
tolkienist map of europe
Reposted from4poc 4poc viaRanveld Ranveld
lajla
lajla
6185 b99b 420
Reposted fromyikes yikes vialovesweets lovesweets
lajla
6860 51c6 420
lajla
Nigdy nie byłam w stanie zrozumieć ludzi, którzy twierdzą, że istnieje jedynie obecna chwila i że należy się nią cieszyć, nie myśląc o dniu wczorajszym ani o jutrze. Jak gdyby przeszłość i przyszłość nie determinowały teraźniejszości.
— Laura Norton – Taka karma czy głupie serce
Reposted fromnyaako nyaako viafoodforsoul foodforsoul
lajla
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
lajla
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
lajla
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viafoodforsoul foodforsoul
lajla
1864 f781 420
Reposted frombabyface babyface viafoodforsoul foodforsoul
lajla
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.
lajla

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
lajla

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viafoodforsoul foodforsoul
lajla
0719 8bd6 420
Reposted fromscorpix scorpix viakuka kuka
lajla
3253 a396 420
Reposted fromslodziak slodziak viaRanveld Ranveld
lajla

Zanurzam się w twoich perfumach, nie mogę oddychać (...)
Tyle mam pragnień i tyle tych wspomnień i tyle twych zdjęć (...) 

Już ci mówiłem zażyłem narkotyk i płonie mi krew
Tobie już też, gęsto w sypialni od spojrzeń i łez, przy skroni twój szept

— Taco Hemingway "35"
lajla
4313 dff6 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
lajla
Reposted frombluuu bluuu viacrystalline crystalline
lajla
1281 bcd0 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viacrystalline crystalline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl