Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

lajla
0438 9c78 420
Reposted fromLacrimaMi LacrimaMi viaBloodEve BloodEve
lajla
0924 c398 420
Reposted fromkatsiu katsiu viaBloodEve BloodEve
lajla
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viaBloodEve BloodEve
lajla
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaBloodEve BloodEve
lajla
0551 f3bf 420
lajla
7815 9ced 420
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaBloodEve BloodEve
1221 93d8 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaBloodEve BloodEve
lajla
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaBloodEve BloodEve
lajla
lajla
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
http://givemeheaven.soup.io/
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaBloodEve BloodEve
lajla
Reposted fromputrefaction putrefaction viaBloodEve BloodEve
lajla
cholernie tęsknię!
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaBloodEve BloodEve
lajla
3019 fbde 420
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaBloodEve BloodEve
lajla
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viaBloodEve BloodEve
lajla
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viaBloodEve BloodEve
lajla
9675 5b79 420
Reposted fromprecelka precelka viaBloodEve BloodEve
lajla
8863 311d 420
Reposted frommaking-love making-love viaBloodEve BloodEve
lajla
1044 264e 420
Reposted fromtfu tfu viaBloodEve BloodEve
lajla
2722 bc48 420
Reposted fromunr-eal unr-eal viasztukamatorka sztukamatorka
lajla
7060 cb46 420
Reposted fromseasons seasons viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl