Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

lajla
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viairbjarbirb irbjarbirb
5047 5c1d 420
Reposted fromtosiaa tosiaa vialovesweets lovesweets
lajla
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viairbjarbirb irbjarbirb
lajla
lajla
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viairbjarbirb irbjarbirb
8838 e4a8 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi viairbjarbirb irbjarbirb
lajla
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viairbjarbirb irbjarbirb
lajla
6890 6b81 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairbjarbirb irbjarbirb
lajla
6879 fe4d 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairbjarbirb irbjarbirb
lajla
Reposted fromlakonika lakonika viairbjarbirb irbjarbirb
lajla
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
lajla
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viairbjarbirb irbjarbirb
lajla
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialovesweets lovesweets
lajla
lajla
7487 e2f2 420
David Bowie by Eric Stephen Jacobs
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaunmadebeds unmadebeds
lajla
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot vialovesweets lovesweets
lajla
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot vialovesweets lovesweets
lajla
4583 a566 420
Taaa
lajla
8408 0ff3 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl