Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

lajla
0605 43ce 420
Reposted fromLimysoul Limysoul viajoannna joannna
lajla
1188 2ea3 420
7077 5913 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viajoannna joannna
6754 400e 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viajoannna joannna
lajla
4412 e230 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaybeyou maybeyou
lajla
lajla
4305 f4a6 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viakuka kuka
lajla
3745 65c1 420
Reposted fromkarahippie karahippie viakuka kuka
lajla
lajla
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie viaSundaySmile SundaySmile
lajla
- Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych.
- A może Ty nie jesteś nikomu potrzebny?
- Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
0191 de31 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viairbjarbirb irbjarbirb
6995 40ba 420

chrissybooksandberries:

Books and coffee 39

ig- chrissybooksandberriesblog

Reposted fromerial erial viairbjarbirb irbjarbirb
6999 c5af 420
Reposted fromerial erial viairbjarbirb irbjarbirb
lajla
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairbjarbirb irbjarbirb
lajla

I could never be yours but thank you for making me who I am today.

— M.I.
Reposted fromumorusana umorusana viairbjarbirb irbjarbirb
lajla
4101 0d37 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairbjarbirb irbjarbirb
lajla
lajla
8233 1ade 420
Reposted fromfhghjgfdk fhghjgfdk viairbjarbirb irbjarbirb
lajla
7916 0be3 420
Reposted fromperfectsense perfectsense viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl