Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2018

lajla
3847 9c7d 420
lajla
8593 a8ae 420
lajla
lajla
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

Reposted fromnaturalginger naturalginger viablaxkseoul blaxkseoul
lajla
lajla
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
lajla
1168 ac1d 420
Reposted from4777727772 4777727772 viapeculiar-cat peculiar-cat
lajla
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
lajla
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
5670 c8d7 420

July 12 2018

lajla
6286 95dd 420
Reposted from4777727772 4777727772 viamelan melan
lajla
8877 d14b 420
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viaselsey selsey
lajla
lajla
5503 29cd 420
Reposted from4777727772 4777727772 viacalvados calvados
lajla
5098 8771
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSilentForest SilentForest
lajla
lajla
2793 97e1 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaolalaa olalaa
lajla
Otóż, jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSilentForest SilentForest
lajla
Chciałabym umrzeć z uśmiechem na ustach, łzami wzruszenia w oczach i świadomością, że nie zmarnowałam tego życia.
— Martyna Senator - "Z popiołów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaselsey selsey
lajla
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool vialadymartini ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl