Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

lajla
"Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. Aby nie szastał się we mnie gniew, wściekłość, sprzeciwy losowi i inne takie ciężkie do znoszenia namiętności. Cicho tu było całkowicie, wszystko tu było zakończone. I mnie się chciało już wszystko zakończyć".
— Jarosław Iwaszkiewicz - "Wiewiórka"
Reposted fromniente niente viaCannonball Cannonball
lajla
1344 56eb 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialadymartini ladymartini
2246 2880 420
Reposted fromblutelf blutelf vianables nables
lajla
9758 76d5 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialadymartini ladymartini
lajla
lajla
1915 a109 420
Reposted fromMountainGirl MountainGirl vialadymartini ladymartini
lajla
4272 b75f 420
Reposted fromunr-eal unr-eal viakama1110 kama1110
lajla
lajla
lajla
Reposted frommrrru mrrru vialadymartini ladymartini
6407 2d08 420
Reposted fromrarturi rarturi vialadymartini ladymartini
lajla
5892 0735 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaredhairwitch redhairwitch
lajla
0588 4134 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanastasie anastasie
lajla
lajla
5019 68fc 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafistashkov fistashkov
lajla
Kiedy rozczarujesz ludzi, od których jesteś uzależniony, to odzyskujesz wolność. Na początku to trochę boli, ale później człowiek zyskuje autonomię i już jest nie tylko reprezentantem opinii większości, ale jest reprezentantem siebie samego – i to jest bardzo fajne uczucie.
— Piotr Rogucki
Reposted fromlittlepaws littlepaws viablocked blocked
lajla
Reposted fromshakeme shakeme viaflamingo flamingo
lajla
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies
lajla
0237 8192 420
Reposted fromniente niente viaCannonball Cannonball
lajla
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablocked blocked
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl