Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

lajla
8326 7dd7 420
Exactly.
Reposted fromhalucine halucine viairbjarbirb irbjarbirb
9396 a74e 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viajoannna joannna
9844 e54e 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viajoannna joannna
9564 5967 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viajoannna joannna
9352 33de 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viajoannna joannna
9263 779e 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viajoannna joannna
9335 cf47 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viajoannna joannna
8990 e1ac 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viajoannna joannna
1498 e267 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viajoannna joannna
lajla
5295 23eb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
7772 697f 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viajoannna joannna
lajla
8559 7904 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viajoannna joannna
lajla
4975 5d05 420
Reposted fromwishnia wishnia viajoannna joannna
lajla
2860 79c8 420
Reposted frombylejakosc bylejakosc viajoannna joannna
lajla
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn
Reposted fromniezwykla niezwykla viajoannna joannna
lajla
1936 f5ab 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajoannna joannna
lajla
1085 53ee 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viajoannna joannna
lajla
7221 e58f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
lajla
4856 c443 420
Reposted fromkjuik kjuik viajoannna joannna
5601 3da7 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl