Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

lajla
5110 c1ca 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
lajla
5114 601b 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
lajla
6670 3bf1 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaunknown6 unknown6
lajla
4785 5962 420
Reposted fromnyaako nyaako viaunknown6 unknown6
lajla
5858 78c6 420
Reposted fromtichga tichga viaunknown6 unknown6
2800 1009 420

bitchycode:

lmao

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaunknown6 unknown6
lajla
7008 e513 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
lajla
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajoannna joannna
lajla
7009 7fda 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
lajla
6906 9d50 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajoannna joannna
lajla
lajla
Reposted fromFlau Flau viajoannna joannna
lajla
6992 4c81 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viajoannna joannna
lajla
6804 d54a 420
Wild flowers - Sergej Tutunov
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajoannna joannna
lajla
8369 39d2 420
Reposted fromhagis hagis viaunmadebeds unmadebeds
8665 0d7e 420
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viajoannna joannna
lajla
Reposted from1985 1985 viajoannna joannna
lajla
- Czytaj, czytaj - szeptała matka, a czasem nawet mnie pogłaskała. - Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zgubionego siebie.
— Mariusz Maślanka "Mam na imię Jestem"
Reposted fromflesz flesz viajoannna joannna
lajla
7665 32f6 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viajoannna joannna
lajla
6906 9d50 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl