Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2019

lajla
9021 ab2f 420
Reposted fromoll oll viadestroyed destroyed
lajla
9337 ecc8 420
Reposted fromwomansplace womansplace viadestroyed destroyed
lajla
9201 ec9c 420
lajla
3361 148d 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadestroyed destroyed
lajla
1093 f311 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
lajla
1099 7cc1 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
lajla
5293 c472 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafeatherr featherr
lajla
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
lajla
Śniło mi się, że poznałem Cię wcześniej.
— Wiele lat wcześniej, Anv.
Reposted fromPoranny Poranny vianiedonaprawienia niedonaprawienia
lajla
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
lajla
lajla
Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać - bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski
lajla
lajla
lajla
7659 41c5 420
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaprzeblyski przeblyski
lajla
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal viaprzeblyski przeblyski
lajla
8655 0b5e 420
Reposted fromtfu tfu viadestroyed destroyed
lajla
Zauważyłeś, jak trudno jest przerwać ciszę? Jak ciężko jest przełamać milczenie? O wiele łatwiej było do tego doprowadzić, prawda? Wiesz, to wszystko zaczyna się od jednej godziny, później mija doba i myślisz sobie - to nic, za kilka dni będzie jak przedtem. Kiedy pierwszy tydzień ciszy dobiega końca, masz jeszcze jakąś nadzieję. Później leci już z górki, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem i któregoś dnia wstajesz rano i zastanawiasz się, do czego to wszystko doprowadziło, bo chyba nie tego chciałeś? Nie na to liczyłeś? Mijają miesiące i czekasz, kiedy to się skończy. Nie rozumiesz, że z każdym kolejnym dniem jest coraz trudniej. Aż któregoś dnia dostrzeżesz, że oto mijają już lata i chyba jest trochę za późno na jakikolwiek krok.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottee lottee
lajla
0512 d398 420
Reposted frompiehus piehus vialottee lottee
lajla
0260 e928 420
Reposted fromnutt nutt vialottee lottee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl