Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2018

lajla
lajla
9739 3f79 420
Reposted fromretaliate retaliate viaprzeblyski przeblyski
lajla
A co, jeśli to ja dźwigam sens, którego łakniesz?
— Hey
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaprzeblyski przeblyski
lajla
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viaprzeblyski przeblyski
lajla
3613 75f0 420
Reposted fromsarazation sarazation viaprzeblyski przeblyski
lajla
7100 db2e 420
Reposted fromseaweed seaweed viakyszz kyszz
lajla
7577 866a 420
Reposted from4777727772 4777727772 viafireaway fireaway
lajla
8955 bddb 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viakotfica kotfica
lajla
7357 f302 420
Reposted fromGIFer GIFer viafireaway fireaway
lajla
7957 2a23 420
Reposted from4777727772 4777727772 viakyszz kyszz
lajla

coiour-my-world: Wallis, Switzerland

Reposted frommr-absentia mr-absentia viahemsbeach hemsbeach
lajla
7562 e4bc 420
Reposted fromsmeagowl smeagowl viaShameOnMe ShameOnMe
lajla
- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan - “Bez szans”
lajla
3182 ca29 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viazwariowalam zwariowalam
lajla
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica
3822 9825 420
Reposted fromSkydelan Skydelan vianojka nojka
lajla
lajla
7692 6b68 420
Reposted frommisza misza viapatrzpodnogi patrzpodnogi
lajla
5876 9d91 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viachemiczna chemiczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl